image1 image1 image1 image1 image1

Opinie o nas

Jarocin, dnia 22.03.2014

Od ponad 20 lat mamy bezpośredni kontakt z Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  Intelektualnie w Łopiennie prowadzonym  przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety. Częste pobyty w tej dobrze zarządzanej i zorganizowanej placówce pozwalają na   wysunięcie spostrzeżeń oraz uogólnień. Przez ostatnie  dwie  dekady nastąpił rozwój bazy materialnej, poprzez rozbudowę Ośrodka i liczne remonty w starej części budynku. Unowocześniano także otoczenie, rozbudowując i wyposażając część rekreacyjną dla dzieci i młodzieży. Każda z trzech sióstr Dyrektor, z którymi byliśmy i jesteśmy w  stałym kontakcie dbała o rozwój materialny i organizacyjny placówki. Zatrudniony w Łopiennie personel, zarówno Siostry Elżbietanki, jak i  pozostali pracownicy  wykonują swoje obowiązki z  dużym zaangażowaniem i poświeceniem, traktując swoje zadania bardziej jako misję niż pracę. Podziw rodziców dzieci i osób odwiedzających  budzi spójność wewnętrzna poszczególnych grup w których żyją, wsparcie jakiego sobie udzielają. Powołane przed kilkoma laty Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Nadziei”  wspiera  działalność statutową DPS. Bardzo dobrze oceniamy otwartość personelu na kontakty z  rodzicami  i możliwość uzyskania informacji o dziecku, co sprawia iż jesteśmy zaangażowani w funkcjonowanie tego wyjątkowego i bardzo potrzebnego miejsca.

Teresa Bartkowiak-Bartczak
Jan Bartczak

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety