image1 image1 image1 image1 image1

Historia Domu

Historia dworku w Łopiennie rozpoczyna się prawdopodobnie w latach 40 XIX w. kiedy to rodzina Wirthów zbudowała go z myślą o rodzinnym szczęściu. Na przełomie XIX i XX w obiekt należał do Komisji Kolonizacyjnej, a w roku 1935 został zakupiony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, które na prośbę ówczesnego proboszcza Łopienna J. Gierłowskiego, podjęło się misji zorganizowania w nim sierocińca. Bóg hojnie pobłogosławił to dzieło, gdyż już w roku 1936 Siostry prowadziły tu nie tylko Dom Dziecka, ale również Przedszkole i Szkołę Gospodarczą.

Idylla trwała jednak krótko, ponieważ 1 września 1939 r. Siostry, dzieci oraz miejscowa ludność zgromadzona w tutejszej kaplicy podzieliła los wielu rodaków zaskoczonych najazdem okupanta. Początkowo Siostry wraz z podopiecznymi internowano na terenie dworku, a następnie na strychu domu parafialnego. Do dworku mogły powrócić dopiero po zakończeniu wojny. Niestety został on doszczętnie zniszczony najpierw przez wojsko niemieckie, a następnie przez wojsko sowieckie. Nie zrażone trudnościami, szczęśliwe z powodu odzyskanej wolności, z nowym zapałem Siostry podjęły się odbudowania Sierocińca i z otwartym sercem przygarnęły 115 dzieci z powstania warszawskiego.

 Nie spodziewały się, że 1 września tym razem 1951 r. przeżyją kolejny ból. Ból rozstania z wszystkimi dotychczasowymi wychowankami. Tego dnia decyzją władz PRL dzieci zostały rozdzielone na osiem Państwowych Domów Dziecka, natomiast na ich miejsce przywieziono osoby upośledzone umysłowo z całego kraju.

To był moment łez, buntu i pytań: dlaczego ? A równocześnie moment, od którego rozpoczęła się cudowna przygoda Sióstr opiekunów i Osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspólna droga, krok za krokiem, ręka w rękę. Dowód na to, że czas, który wydaje się być trudny może stać się początkiem szczęścia i darem nieba.

Dziś Dom dla Dzieci i Młodzi Niepełnosprawnej Intelektualnie jest Domem dla 50 podopiecznych z różnym stopniem niepełnosprawności. Wielu z nich traktuje go jak swoje wyjątkowe miejsce na świecie.

 

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety